case show案例展示

东莞聚佳豪购物广场(凤岗店)

 • 项目名称 东莞聚佳豪购物广场(凤岗店)
 • 项目地址 东莞凤岗
 • 项目类型 商超设计
 • 项目面积
 • 项目业态 商超百货
 • 设计风格

案例效果

 • 超市门头
 • 超市入口
 • 红酒区
 • 日用品区
 • 日杂区
 • 收银区
 • 蔬菜区
 • 水果区
 • 五谷杂粮区

东莞